Ändring av renhållningsabonnemang, anmälan

LÄS MER

Om du vill ändra ditt renhållningsabonnemang, byta kärlstorlek, typ av abonnemang fyller du i anmälan och skickar in till Gnesta kommun. En engångsavgift för byte av kärl utgår.