Cistern som är tagen ur bruk

LÄS MER

En cistern som inte används ska tas ur bruk. Detta måste du informera tillsynsmyndigheten om. I de flesta fall är miljöenheten tillsynsmyndighet i Gnesta kommun. Använd blanketten för att få med den informationen som miljöenheten behöver.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa