Cistern

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att installera en cistern behöver du anmäla det till miljöenheten i Gnesta kommun. Denna anmälan gör du minst fyra veckor innan du planerar att börja använda cisternen.

En cistern som inte används längre ska tas ur bruk. Även detta behöver du anmäla till miljöenheten. 

Mer information om cisterner kan läsa på Gnesta kommuns webbplats.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa