Samtycke för foto, film och/eller skriven text

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Samtycke från avbildad/omnämnd person för foto, film och/eller skriven text i Gnesta kommuns kommunikationskanaler

Vi använder gärna bilder och film i våra kommunikationskanaler för att visa vad som händer i Gnesta kommun. För att använda bild och film där du/eller någon du är vårdnadshavare för är med, i bild och/eller med namn, behöver vi samtycke av dig. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under/signera samtycket. Det är Gnesta kommun som samlar in informationen och kommunstyrelsen delar dina personuppgifter med övriga nämnder i kommunen.

Samtycket är giltigt tillsvidare. Samtycke som lämnats av vårdnadshavare blir ogiltigt när barnet fyller 18 år. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta personuppgiftsansvarig. Observera att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa