Dispens från skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vattenskyddsområden finns till för att skydda vattentillgångar som är viktiga för dricksvattnet.
Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser, skyddsföreskrifter, som styr vad som är tillåtet och inte, för att vattnets kvalitet inte ska hotas. För dig som bor eller har verksamhet inom ett vattenskyddsområde gäller dessa bestämmelser. Det handlar om att du måste vara extra försiktig med vattnet och allt som kan förorena vattentäkten.
Vissa saker måste du ha dispens till från miljönämnden, andra saker får du inte göra alls, något kräver anmälan. Vad som gäller i ditt område hittar du i vattenskyddsföreskrifterna för respektive vattenskyddsområde. Tänk på att söka dispens/anmäla i god tid innan du påbörjar en ny verksamhet.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa