Färdtjänst - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen med din ansökan om Färdtjänst i Gnesta kommun.

Färdtjänst är ett stöd för dig som har svårt att resa på egen hand eller med allmänna kommunikationer. För att du ska kunna få färdtjänst gäller följande:

  • Sökanden ska vara folkbokförd i Gnesta kommun.
  • Funktionshindret ska ha en beräknad varaktighet om minst 3 månader.
  • Ålder är inget kriterie för färdtjänst.
  • Brist på eller dåliga kommunikationer är inget skäl som berättigar till färdtjänst.
  • Färdtjänst beviljas inte för resor till och från sjukvård, tandvård eller remitterande behandling. Dessa hänvisas till vårdgivare eller Landstinget Sörmland Sjukreseenheten tel. 0155-24 73 57.
  • Handläggaren kan vid behov begära in ett intyg som styrker funktionsnedsättningen.
  • Handläggningstiden beräknas till minst tre veckor.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa