Dispens för eget omhändertagande av latrin

LÄS MER

Kompostering av latrin är endast tillåtet om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår.

Du behöver ansöka om tillstånd hos miljöenheten för detta.

Du kan också lämna denna information genom att skicka in en blankett. Om du vill använda blankett i stället för e-tjänst kontaktar du servicecenter. Du kan även få hjälp med att fylla i e-tjänster och blanketter hos servicecenter, besöksadress Marieströmsgatan 3 (Strömmentorget), 646 80 Gnesta.

Har du frågor kring e-tjänster och blanketter kan du kontakta servicecenter på telefon: 0158-275 000 eller e-post: servicecenter@gnesta.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa