PCB-sanering av fogmassor - anmälan

LÄS MER

Om du ska utföra en PCB-sanering av fogmassor ska det anmälan till kommunen. Anmälan skickas in av fastighetsägaren minst tre veckor innan arbetet påbörjas.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten