Behov av omsorg vid stängning av verksamheter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du behov av omsorg vid stängning av förskolor och skolor. Detta gäller för dig som deltar i samhällsviktig verksamhet och för dig som har barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av förskola eller fritidshem vid en stängning.

Samhällsviktig verksamhet

Du som är vårdnadshavare för en dialog med din arbetsgivare om du deltar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en stängning av förskolor/skolor. Det är din arbetsgivare som bedömer om den bedriver samhällsviktig verksamhet som omfattas av MSBSF 2020:3. Arbetsgivaren gör sedan en bedömning av vilken verksamhet (inom den egna samhällsviktiga verksamheten) som är prioriterad och vilken personal som behövs för att bedriva den. Arbetsgivaren meddelar sedan dig om du behövs i samhällsviktig verksamhet vid en stängning av förskolor/skolor.

Om du inte kan ordna omsorg på annat sätt, anmäler du ditt behov av omsorg för ditt/dina barn i denna e-tjänst. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av dem deltar i samhällsviktig verksamhet, bör som utgångspunkt den andra ta hand om barnet/barnen.

Observera att inga intyg ska skickas in. Gnesta kommun kan begära in intyg om detta bedöms nödvändigt, men utgångspunkten är vid bedömning av rätt till omsorg är de uppgifter som lämnas av dig som vårdnadshavare.

Omsorg utifrån barnets behov

Omsorg vid stängning av förskola och fritidshem ska erbjudas till barn som har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet samt till barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem. Vårdnadshavare och rektor har en dialog om barnets behov av omsorg vid stängning.

Fristående förskola och skola

Om en fristående huvudman beslutar att stänga sin verksamhet, ansvarar den fristående verksamheten själv för att erbjuda sådan omsorg. Om regeringen beslutar att alla förskolor/skolor i en kommun ska stänga, ansvarar hemkommunen för att erbjuda sådan omsorg för alla barn/elever, även om de annars finns i fristående verksamhet eller i en annan kommun.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa