Anmälan/uppdatering av kontaktuppgifter för elev

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmälan/uppdatering av kontaktuppgifter för elev.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)