Informationsträffar inför val till förskoleklass HT21

Nedan visas statistik för e-tjänsten Informationsträffar inför val till förskoleklass HT21.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)