Beställning Förvaltningsservice

Nedan visas statistik för e-tjänsten Beställning Förvaltningsservice.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)