Inkomstförfrågan för beräkning av avgift enligt SoL (Socialtjänstlagen)

Nedan visas statistik för e-tjänsten Inkomstförfrågan för beräkning av avgift enligt SoL (Socialtjänstlagen).

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)