Klämmingen som vattentäkt, lämna synpunkter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vi inhämtar synpunkter gällande Klämmingen som vattentäkt. Vi kommer inte att behandla frågor och synpunkter gällande andra vattenfrågor i denna e-tjänst. Du kommer inte att få någon återkoppling via denna e-tjänst, om vi behöver kompletterande information från dig så kontaktar vi dig via de kontaktuppgifter som du lämnar tillsammans med dina synpunkter.

Om du inte har möjlighet att lämna dina synpunkter via e-tjänsten kan du få hjälp med att skicka dina skriftliga synpunkter av personal på servicecenter. Du behöver då ha med dig legitimation.

Du kan ta del av handlingarna och förslaget på Gnestas webbplats, gnesta.se/nyavattenforsorjningen

Vi vill ha dina synpunkter senast den 5 juli 2024.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa