Utvecklingsbidrag

LÄS MER

Föreningar som vill genomföra ett längre och / eller mer fördjupat projekt kan söka stöd av Gnesta kommun för en utvecklingsinsats. Det kan till exempel handla om att utveckla en ny verksamhet, inköp av utrustning avsett för utlåning, anpassa lokal eller genomföra en satsning mot en särskild målgrupp eller prövar nya arbetsmetoder och nya sätt att möta eller involvera publik.

Detta bidrag är ett engångsbidrag och kan inte sökas för löpande verksamhet.

Utvecklingsinsatsen ska beskrivas med text och innehålla en budget. Mål och syfte ska tydligt framgå.

Bidrag utgår inte för projekt som kan likställas med underhållsarbete eller ordinarie föreningsverksamhet.

Maxbelopp: 0,5 prisbasbelopp

Ansökningsdatum: 1 februari och 1 september

Frågor om e-tjänsten

Malin Broquist
malin.broquist@gnesta.se
0158-275 652
www.gnesta.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@gnesta.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa