Arrangemangsbidrag

LÄS MER

Bidragsregler

Arrangemangsbidrag är ett bidrag som riktar sig till föreningar som arbetar med konstnärlig kulturskapande verksamhet, arrangerar en lovaktivitet eller ett större nationellt mästerskap/evenemang genom publika möten och som skapar evenemang och aktivitet inom Gnesta kommun.

Du kan söka stöd inom alla områden för publika program och arrangemang som leder till publika aktiviteter, folkhälsofrämjande aktiviteter eller att det bidrar till ett aktivt lov för främst barn och unga.

Bidraget syftar till att en eller flera föreningar i samverkan skapar någon form/ typ av aktivitet/ arrangemang, där barn, unga och +65 år prioriteras.

Verksamheten ska var öppen för alla, även barn- och ungdomar som inte är medlem i en förening.

Beviljat bidrag ska enkelt redovisas med en kort text och ekonomisk uppföljning senast 2 månader efter utförd aktivitet.

Maxbelopp per kalenderår är 30 000 kronor per förening.

Ansökan kan ske tre gånger per år. Sista datum att ansöka är 1 februari, 1 maj och 1 september.

Läs mer om bidragsregler på kommunens webbplats

Frågor om e-tjänsten

Malin Broquist
malin.broquist@gnesta.se
0158-275 652
www.gnesta.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@gnesta.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa