Investeringsbidrag

LÄS MER

Bidragsregler

Investeringsbidraget är ett stöd som riktar sig till föreningar som till exempel behöver renovera eller bygga om i egna lokaler och anläggningar.   

Vid bedömning och handläggning av en ansökan om investeringsbidrag kommer kommunen ta hänsyn till tidigare års beviljade investeringsbelopp till aktuell förening. 

Anläggningen ska vara tillgänglig för allmänheten vid arrangemang och aktiviteter. 

Ritningar, offerter, kostnads- och finansieringsplan måste bifogas ansökan. 

Bidrag beviljas inte till för löpande underhållskostnader. 

Ansökan ska göras före inköp eller igångsättning av projektet.   

Föreningen kan max ansöka om 30% av den totala kostnaden.  

Som en upplysning så finns det andra aktörer som föreningen kan vända sig till för att erhålla investeringsstöd, vilket kan utgöra komplement till den summa som kan sökas från kommunen. Det åligger föreningens ansvar att undersöka sådan alternativ.  

Maxbelopp: 1,0 prisbasbelopp https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/prisbasbelopp/prisbasbelopp/

Ansökningsdatum: 1 september.

Frågor om e-tjänsten

Malin Broquist
malin.broquist@gnesta.se
0158-275 652
www.gnesta.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@gnesta.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa