E-förslag Gnesta kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-förslag

Ett e-förslag är en idé eller ett förslag från dig som invånare till kommunen. Ditt e-förslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om.

Vem kan skicka in e-förslag?

För att kunna lämna in ett e-förslag måste du vara folkbokförd i Gnesta kommun. Kontroll genomförs automatiskt vid registrering/inlämning av kontaktuppgifter. Alla kan lämna förslag, gammal som ung.

Hur går det till?

Du kan lämna in e-förslag på följande sätt:

  • Via kommunens e-tjänst där du loggar in med e-legitimation
  • Genom att lämna ett förslag skriftligt till servicecenter. Du behöver visa legitimation för handläggaren
  • Via brev till kommunen. Du behöver skicka med en kopia på giltig id-handling samt dina kontaktuppgifter.

Alla förslag som skickas in till kommunen diarieförs i kommunens ärendehanteringssystem.

Innan ditt förslag publiceras

Vi granskar varje nytt e-förslag innan det publiceras för att säkerställa att det berör kommunens verksamhet och att det inte bryter mot någon lag eller mot kommunens riktlinje för e-förslag. Kommunen är ansvarig för det som publiceras på kommunens hemsida och därför kommer e-förslag som på något vis bryter mot lag eller kommunens övriga styrdokument inte att publiceras.

Ditt förslag publiceras och anmäls till kommunfullmäktige

Efter granskning publicerar vi godkända e-förslag på kommunens webbplats.  Du som förslagsställare informeras automatiskt när förslaget publiceras.  Förslaget anmäls därefter till närmast följande kommunfullmäktigesammanträde. Det innebär att ditt och alla andra publicerade förslag synliggörs för de förtroendevalda politikerna i kommunfullmäktige. Därefter kan de förtroendevalda välja att använda e-förslaget för att väcka förslag på den kommunpolitiska dagordningen. Den förtroendevalda ansvarar för att kontakta dig för att informera om hur förslaget tas vidare.

 

Frågor om e-tjänsten

Kanslienheten
kansli@gnesta.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen Gnesta kommun
gnesta.kommun@gnesta.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa