Specialkost för elev

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Specialkost

Specialkost kan erbjudas till barn/ elever med livsmedelsallergier och intoleranser. Formuläret fylls i och kompletteras i förekommande fall med intyg från legitimerad läkare.

Formuläret och läkarintyget ska förnyas en gång per år upp till förskoleklass och därefter vartannat år.

Elever med annan etnisk, kulturell eller religiös tillhörighet

Ett vegetariskt måltidsalternativ räknas som en fullgod anpassad måltid.

Anpassade måltider

Kan erbjudas när barnet/eleven av andra fysiska och/eller psykiska funktionshinder inte vill/kan äta den serverade maten. Barnet/eleven kan då få s k anpassad kost för att barnet/eleven ska täcka sitt energibehov och orka med skolarbetet. Utgångspunkten är ordinarie meny där eleven kan välja bort rätter som inte kan ätas och byta ut till några, av kostenheten, utvalda alternativ. Denna kost erbjuds på strikt indikation och under en begränsad tidsperiod och ska initieras av samt följas upp av elevhälsans medicinska insats (gäller grundskola). Observera att kravet om näringsriktig skolmat inte alltid kan följas fullt ut.

Avanmälan av specialkost

Vårdnadshavare ansvarar för att köket får information om eleven är sjuk, ledig, byter skola eller av någon annan anledning inte längre behöver specialkost.

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningskontoret
barnochutbildning@gnesta.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
gnesta.kommun@gnesta.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa