Ansökan om modersmålsstöd i förskolan

LÄS MER

Modersmålsstöd är ett frivilligt stöd man kan anmäla sitt/sina barn till om de går i förskola. Man ansöker när barnet börjar på förskolan och modersmålet ska vara ett umgängesspråk i hemmet (med minst en förälder).
Rätten till modersmålsstöd är inte reglerad i skollagen. I läroplanen för förskolan står att ”Förskolan skall medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål”. I enlighet med riktlinjerna i läroplanen förmedlas modersmålsstöd av pedagogerna i den dagliga verksamheten på respektive förskola.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten