E-förslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-förslag

Ett e-förslag är en idé eller ett förslag från dig som invånare till kommunen. Ditt e-förslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om. Får ditt e-förslag 50 underskrifter eller mer skickas det vidare till berörd nämnd och hanteras där som ett ärende.

Vem kan skicka in e-förslag?

För att kunna lämna in ett e-förslag måste du vara folkbokförd i Gnesta kommun. Kontroll genomförs automatiskt vid registrering/inlämning av kontaktuppgifter. Alla kan lämna förslag, gammal som ung.

Hur går det till?

Du lämnar in ditt e-förslag via e-tjänsten med inloggning och e-legitimation. Du har också möjlighet att lämna in ditt förslag skriftligt till servicecenter. Då måste du visa legitimation för handläggaren.

Innan ditt förslag publiceras

Vi granskar varje nytt e-förslag innan det publiceras för att säkerställa att det berör kommunens verksamhet och att det inte bryter mot någon lag. Kommunen är ansvarig för det som publiceras på kommunens hemsida och därför kommer e-förslag som på något vis bryter mot lag eller kommunens övriga styrdokument inte att publiceras.

Ditt förslag publiceras

Efter granskning publicerar vi godkända e-förslag på kommunens webbplats.  Ditt e-förslag ligger sedan tillgänglig för stöd eller kommentarer på hemsidan under trettio (30) dagar.

 

Här kan du läsa kommunens policy för e-förslag

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa