Driftbidrag för föreningsbyggnad - kultur och intresseföreningar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kultur- och intresseföreningar som driver hembygds- eller bygdegårdar kan söka detta bidrag. En förening som hyr anläggning per timma av Gnesta kommun, kan inte söka bidrag för egen föreningsbyggnad, förråd eller återkommande hyra. Detta bidrag går bara att söka en gång per år. Sista ansökningsdag: 15 februari.

 

Du kan också lämna denna information genom att skicka in en blankett. Om du vill använda blankett i stället för e-tjänst kontaktar du servicecenter.

Du kan även få hjälp med att fylla i e-tjänster och blanketter hos servicecenter, besöksadress Marieströmsgatan 3 (Strömmentorget), 646 31 Gnesta.

Har du frågor kring e-tjänster och blanketter kan du kontakta servicecenter på telefon: 0158-275 000 eller e-post: servicecenter@gnesta.se

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa