Fortsatt ekonomiskt bistånd - Ansökan blankett

LÄS MER

Blankett för ansökan om fortsatt ekonomiskt bistånd.

Här kan du som bor i Gnesta kommun ladda ned ansökningsblankett för att ansöka om fortsatt ekonomiskt bistånd. Alla som vistas i kommunen och som inte kan försörja sig på annat sätt kan ha rätt till ekonomisk hjälp (bistånd) i form av försörjningsstöd för att kunna ha en skälig levnadsnivå. Mer information om hur du söker ekonomiskt bistånd hittar du här: Ekonomiskt bistånd - Gnesta kommun