Dricksvattenanläggning - registrering

LÄS MER

Om du är ansvarig för en brunn eller ett vattenverk som försörjer en livsmedelsverksamhet, en campingplats, en bygdegård, en samfällighet eller liknande måste du registrera anläggningen.

Det gäller också om du levererar vatten till fler än 50 personer eller mer än 10 kubikmeter per dygn.