Stöd för Kulturarrangemang Kultur- och intresseföreningar - ansökan

LÄS MER

Kontantbidrag:

● Bidrag för kulturarrangemang Bidrag som en förening söker för att genomföra arrangemang för kommunens invånare.
● Samarbetsavtal Ett avtal mellan kommunen och professionella kulturskapare.
● Driftbidrag Bidrag för hembygds- och intresseföreningar Subventionerade lokalkostnader:

Nya regler för föreningsbidrag i Gnesta kommun taget i KS 2015 11 30 reviderad 170206.pdf

Du kan också lämna denna information genom att skicka in en blankett. Om du vill använda blankett i stället för e-tjänst kontaktar du servicecenter.

Du kan även få hjälp med att fylla i e-tjänster och blanketter hos servicecenter, besöksadress Marieströmsgatan 3 (Strömmentorget), 646 31 Gnesta.

Har du frågor kring e-tjänster och blanketter kan du kontakta servicecenter på telefon: 0158-275 000 eller e-post: servicecenter@gnesta.se

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Svensk e-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa