Livsmedel- anmälan om registrering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Livsmedel - anmälan om registrering

Innan du startar din livsmedelsverksamhet ska den registreras hos kommunen. Detta ska ske senast två veckor innan verksamheten startar. Vissa verksamheter ska godkännas av Livsmedelsverket istället för att registreras hos kommunen (gäller exempelvis större slakterier, charkfabriker, äggproducenter, mejerier m.m.), kontakta Livsmedelsverket i sådant fall (www.livsmedelsverket.se). Kostnad för registrering motsvarar en timmes handläggningstid enligt nuvarande taxa.

Från och med 2019 är det viktigt att anmäla sin verksamhet i tid. Annars kan en sanktionsavgift dömas ut. Detta betyder att du måste anmälan din anläggning innan du öppnar. Detta gäller även vid ägarbyte.

När verksamheten startat kommer samhällsbyggnadsnämnden att besluta om och debitera en årlig avgift. Avgiftens storlek beror på typ av verksamhet, produktionens storlek, konsumentgrupper, Information, märkning samt erfarenhetsklass. Vi använder dem uppgifter ni angett i anmälan varpå det är viktigt att dem är korrekta. Ibland kan vi komma att vilja besöka er verksamhet för att hämta in fler uppgifter innan årlig avgift kan beslutas. Den årliga avgiften ska täcka hela kontrollmyndighetens kostnad för den planerade kontrollen. Krävs uppföljande kontroll debiteras detta per timme. Läs mer om avgifter.

 

Du kan också lämna denna information genom att skicka in en blankett. Om du vill använda blankett i stället för e-tjänst kontaktar du servicecenter. Du kan även få hjälp med att fylla i e-tjänster och blanketter hos servicecenter, besöksadress Marieströmsgatan 3 (Strömmentorget), 646 31 Gnesta.

Har du frågor kring e-tjänster och blanketter kan du kontakta servicecenter på telefon: 0158-275 000 eller e-post: servicecenter@gnesta.se

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fastighetsbeteckning
  • Uppgifter om den planerade verksamheten
  • Uppgifter om företaget
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa