Nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Grundregeln vid hantering av självdött eller avlivat hästdjur är att det ska skickas till en steriliseringsanläggning eller förbränningsanläggning. Undantag från dessa bestämmelser kan medges för självdöda eller avlivade hästdjur.

2 kap 27 § i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur.

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
miljoenheten@gnesta.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden Gnesta kommun
gnesta.kommun@gnesta.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa