Lovaktivitetsbidrag - Ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lovaktivitetsbidrag syftar till att en eller flera föreningar i samverkan skapar någon typ av verksamhet/aktivitet för barn- och ungdomar på skollov. Det kan vara nyskapande eller återkommande verksamhet. Verksamheten ska vara öppen för alla, även barn- och ungdomar som inte är medlem i föreningen/föreningarna. Enkel redovisning med exempelvis bilder ska ske direkt efter utförd aktivitet. Max belopp: 15 000 kronor

 

Du kan också lämna denna information genom att skicka in en blankett. Om du vill använda blankett i stället för e-tjänst kontaktar du servicecenter.

Du kan även få hjälp med att fylla i e-tjänster och blanketter hos servicecenter, besöksadress Marieströmsgatan 3 (Strömmentorget), 646 31 Gnesta.

Har du frågor kring e-tjänster och blanketter kan du kontakta servicecenter på telefon: 0158-275 000 eller e-post: servicecenter@gnesta.se

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa