Drift- och anläggningsbidrag - ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ideella idrotts- och friluftsföreningar som sköter/äger egna anläggningar eller underhåller kommunala anläggningar kan söka drift- och anläggningsbidrag.  Ansökan om drift- och anläggningsbidrag ska vara Gnesta kommun tillhanda senast 15 februari. Föreningar som hyr anläggning per timma av Gnesta kommun kan inte söka bidrag för egen föreningsbyggnad/förråd. Föreningar som hyr lokal av hyresvärd/fastighetsägare per år eller säsong med eget hyresavtal/kontrakt kan ansöka om driftbidrag för en del av hyreskostnaden, max 50%.  Verksamhetsberättelsesberättelse, balans- och resultaträkning ska bifogas till ansökan.

En förening kan inte söka bidrag för personal/träningskostnader.

Frågor om e-tjänsten

Malin Broquist
malin.broquist@gnesta.se
0158-275 652

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen Gnesta kommun
gnesta.kommun@gnesta.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa