Översiktsplan Gnesta kommun 2050 Utställning - lämna synpunkter

LÄS MER

Översiktsplanen är ett framtidsdokument som styr hur kommunen ska utvecklas vad gäller byggande, natur- och friluftsområden med mera.

Utställningen finns på Medborgarkontoret 20 juni till 7 september 2018. Under denna tid tar kommunen emot synpunkter från bland annat kommuninvånare, lokala föreningar och länsstyrelsen. Efter utställningsperioden sammanställs synpunkterna i en särskild utlåtelse och översiktsplanen bearbetas.

Den särskilda utlåtelsen kommer efter avslutad utställningsperiod att finnas tillgänglig på kommunens hemsida.

Besök gärna vår utställning på medborgarkontoret i Gnesta.

Du kan skicka dina synpunkter till oss via brev, mejl eller via denna e-tjänst:
Postadress: Gnesta kommun Västra storgatan 15 646 80 Gnesta Märk kuvertet med ”Översiktsplan 2050”
Mejladress: oversiktsplan@gnesta.

 

Starta e-tjänsten för att ta del av utställningshandlingarna och lämna dina synpunkter.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa