Översiktsplan Gnesta kommun 2050 Samråd - lämna synpunkter

LÄS MER

Översiktsplanen är ett framtidsdokument som styr hur kommunen ska utvecklas vad gäller byggande, natur- och friluftsområden med mera.

Samrådsförslaget finns utställt på Medborgarkontoret 12 januari - 12 mars 2018. under denna tid tar kommunen emot synpunkter från bland annat kommuninvånare, lokala föreningar och länsstyrelsen. Efter samrådsperioden sammanställs synpunkterna i en samrådsredogörelse och översiktsplanen bearbetas.

Besök gärna vår utställning på medborgarkontoret i Gnesta.

Du kan skicka dina synpunkter till oss via brev, mejl eller via denna e-tjänst:
Postadress: Gnesta kommun Västra storgatan 15 646 80 Gnesta Märk kuvertet med ”Översiktsplan 2050”
Mejladress: oversiktsplan@gnesta.

 

Starta e-tjänsten för att ta del av samrådshandlingarna och lämna dina synpunkter.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa